Xin giấy phép nhập khẩu rượu chi tiết nhất

Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu rượu

Xin giấy phép nhập khẩu rượu chi tiết nhất

Mẫu giấy phép nhập khẩu rượu mới nhất Bộ Công Thương cấp Nhiều doanh nghiệp thắc mắc rằng Mẫu giấy phép nhập khẩu rượu mới nhất Bộ Công Thương cấp như thế nào? để có được Mẫu giấy phép nhập khẩu rượu cần phải có điều kiện gì? thành phần hồ sơ xin giấy phép gồm những gì? Để giải đáp những thắc mắc trên đây, qua bài viết này Vận Chuyển Việt Thái sẽ gửi đến các doanh nghiệp Mẫu giấy phép nhập khẩu rượu mới nhất Bộ Công Thương cấp. Đồng thời chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin liên quan đến việc xin giấy phép nhập khẩu rượu như: thành phần hồ sơ, thời gian thực hiện xin giấy phép và điều kiện xin cấp giấy, thân mời quý doanh nghiệp hãy cùng xem qua nhé!
Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu rượu
Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu rượu
Để xin được mẫu giấy phép nhập khẩu rượu doanh nghiệp cần phải đủ 6 điều kiện sau:
 1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của phập luật.
 2. Có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ thống kho hàng với tổng diện tích sàn sử dụng từ 50 m2trở lên.
 3. Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.
 4. Có hệ thống bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi thương nhân đặt trụ sở chính với ít nhất 03 thương nhân bán lẻ rượu.
 5. Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu khác,
 6. Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

Thành phần hồ sơ xin giấy phép nhập khẩu rượu 

–  Đơn đề nghị xin cấp Giấy phép phân phối rượu (theo mẫu) –  Giấy phép đăng ký doanh nghiệp; lưu ý: có ngành nghề kinh doanh mua bán rượu hoặc đồ uống có cồn –  Hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm kho hàng, địa điểm bán rượu lẻ rượu và bán rượu tiêu dùng tại chỗ (nếu có kinh doanh) theo quy định. –  Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh. –  Hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống phân phối rượu của các thương nhân bán buôn rượu; bản sao. Giấy phép bán buôn rượu của thương nhân dự, kiến tham gia hệ thống phân phối của doanh nghiệp xin cấp phép. –  Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu: + Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân  phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của các nhà cung cấp rượu; + Trường hợp nhà cung cấp rượu là thương nhân trong nước cần có bản sao Giấy phép sản xuất rượu hoặc Giấy phép phân phối rượu. + Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại trụ sở, địa điểmkinh doanh và kho hàng. => Tất cả 02 bản sao y có chứng thực

Thời gian thực hiện giấy phép và hiệu lực giấy chứng nhận

– Thời gian thực hiện giấy phép nhập khẩu rượu từ 15 đến 20 ngày làm việc – Thời gian hiệu lực giấy phép rượu là 05 năm (tính từ ngày cấp) Có 2 điều thuộc quyền và nghĩ vụ của thương nhân nhập khẩu rượu nên biết 1) Nhập khẩu rượu, mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước và thương nhân phân phối rượu khác theo nội dung ghi trong giấy phép; 2) Bán rượu cho các thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên phạm vi địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép Bạn cần hỗ trợ xin giấy phép nhập khẩu rượu, hãy liên hệ ngay tới Hotline của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tư vấn dịch vụ tốt nhất. Mẫu giấy phép nhập khẩu rượu mới nhất Bộ Công Thương cấp Nhiều doanh nghiệp thắc mắc rằng Mẫu giấy phép nhập khẩu rượu mới nhất Bộ Công Thương cấp như thế nào? để có được Mẫu giấy phép nhập khẩu rượu cần phải có điều kiện gì? thành phần hồ sơ xin giấy phép gồm những gì? Đây là một số câu hỏi C.A.O Media thường xuyên nhận được từ phía các doanh nghiệp. Để giải đáp những thắc mắc trên đây, qua bài viết này Vận Chuyển Nga Việt sẽ gửi đến các doanh nghiệp Mẫu giấy phép nhập khẩu rượu mới nhất Bộ Công Thương cấp. Đồng thời chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin liên quan đến việc xin giấy phép nhập khẩu rượu như: thành phần hồ sơ, thời gian thực hiện xin giấy phép và điều kiện xin cấp giấy, thân mời quý doanh nghiệp hãy cùng xem qua nhé!
Xin giấy phép nhập rượu
Xin giấy phép nhập rượu
Để xin được mẫu giấy phép nhập khẩu rượu doanh nghiệp cần phải đủ 6 điều kiện sau:
 1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của phập luật.
 2. Có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ thống kho hàng với tổng diện tích sàn sử dụng từ 50 m2trở lên.
 3. Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.
 4. Có hệ thống bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi thương nhân đặt trụ sở chính với ít nhất 03 thương nhân bán lẻ rượu.
 5. Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu khác,
 6. Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

Thành phần hồ sơ xin giấy phép nhập khẩu rượu 

–  Đơn đề nghị xin cấp Giấy phép phân phối rượu (theo mẫu) –  Giấy phép đăng ký doanh nghiệp; lưu ý: có ngành nghề kinh doanh mua bán rượu hoặc đồ uống có cồn –  Hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm kho hàng, địa điểm bán rượu lẻ rượu và bán rượu tiêu dùng tại chỗ (nếu có kinh doanh) theo quy định. –  Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh. –  Hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống phân phối rượu của các thương nhân bán buôn rượu; bản sao. Giấy phép bán buôn rượu của thương nhân dự, kiến tham gia hệ thống phân phối của doanh nghiệp xin cấp phép. –  Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu: + Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân  phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của các nhà cung cấp rượu; + Trường hợp nhà cung cấp rượu là thương nhân trong nước cần có bản sao Giấy phép sản xuất rượu hoặc Giấy phép phân phối rượu. + Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại trụ sở, địa điểmkinh doanh và kho hàng. => Tất cả 02 bản sao y có chứng thực
Dịch vụ khai báo hải quan trọn gói
Dịch vụ khai báo hải quan trọn gói

Thời gian thực hiện giấy phép và hiệu lực giấy chứng nhận

– Thời gian thực hiện giấy phép nhập khẩu rượu từ 15 đến 20 ngày làm việc – Thời gian hiệu lực giấy phép rượu là 05 năm (tính từ ngày cấp) Có 2 điều thuộc quyền và nghĩ vụ của thương nhân nhập khẩu rượu nên biết 1) Nhập khẩu rượu, mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước và thương nhân phân phối rượu khác theo nội dung ghi trong giấy phép; 2) Bán rượu cho các thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên phạm vi địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép Bạn cần hỗ trợ xin giấy phép nhập khẩu rượu, hãy liên hệ ngay tới Hotline của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tư vấn dịch vụ tốt nhất.
Rate this post